GRCKA LETOVANJE 2017
YUTA Home | Moj favorit | Moj No.1 sajt | Yuta pošta | YUTA Login | English   
 
GRCKA LETO 2018 ARANZMANI

LAST MINUTE PUTOVANJA > LETOVANJE
GRČKA LETO 2018
Putovanja GRADOVI EVROPE >
PONUDA SRBIJE >
KATALOZI LETOVANJE >
KATALOZI GRADOVI EVROPE >

FANTAST TOURIST, TURISTIČKA AGENCIJA NOVI SAD, Letovanje, Metropole, Avio Karte
NI TRAVEL, PUTOVANJA, METROPOLE, LETOVANJA
TURISTIČKA AGENCIJA SABRA - KRSTARENJA 2017, WELLNESS, LETOVANJA, EVROPSKI GRADOVI
TURISTICKA AGENCIJA BELVI TRAVEL, LETO 2018, GRCKA OSTRVA LETOVANJE 2018, METROPOLE
TRIM TRAVEL, LETOVANJE 2018 GRCKA HALKIDIKI HOTELI / KASSANDRA,  GRCKA HOTELI / SITHONIA, TURSKA LETOVANJE, TUNIS, EGIPAT, METROPOLE
LETOVANJE 2018
BIG BLUE, EVROPSKI GRADOVI, LETOVANJE, KRSTARENJA, WELLNESS
Turisticka agencija MONTESOL - GRADOVI EVROPE, LETOVANJE, APARTMANI 2017 GRCKA
TURISTIČKA AGENCIJA SOLE AZUR - LETOVANJA, PUTOVANJA - GRADOVI EVROPE
PONTE TRAVEL, TURISTICKA AGENCIJA, BEOGRAD - LETO, ZIMA
KON TIKI TRAVEL, METROPOLE, DALEKA PUTOVANJA, GRCKA LETOVANJE
LETO 2018
HOTEL MONA ZLATIBOR
MEDITERANEO ex Kalodoukas
OLYMPIC TRAVEL
ATLANTIC TRAVEL - GRCKA LETO 2017 APARTMANI, HOTELI
Oktopod Travel - Letovanje 2017, Aranzmani
ALLEGRA KRSTARENJA
KIPAR
MAGELAN - TURISTICKA AGENCIJA NOVI SAD
TOP TOURS
LASTA


Direktor

Direktor je poslovodni organ Poslovnog udruženja.

Direktora Poslovnog udruženja postavlja Upravni odbor.

Za Direktora Poslovnog udruženja može biti imenovano lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i posebne uslove koje utvrđuje Upravni odbor, o čemu se zaključuje Ugovor o radu.

Direktor Poslovnog udruženja postavlja se sa mandatom od 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog postavljenja.

Direktor Poslovnog udruženja može u svako doba biti razrešen te funkcije odlukom Upravnog odbora u skladu sa zakonom.

Direktor Poslovnog udruženja predstavlja i zastupa Poslovno udruženja, organizuje i vodi poslovanje Stručne službe Poslovnog udruženja i odgovara za zakonitost rada Poslovnog udruženja.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, direktor Poslovnog udruženja obavlja i druge poslove koji zakonom i drugim opštim aktima Poslovnog udruženja nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Poslovnog udruženja, a naročito:

1. sprovodi utvrđenu poslovnu politiku i postupa po smernicama koje utvrde Skupština i Upravni odbor;
2. koordinira poslove i stara se o ostvarivanju utvrđenih zadataka u godišnjem planu poslovanja Poslovnog udruženja;
3. obezbeđuje urednu i blagovremenu pripremu materijala za sednice Skupštine i Upravnog odbora;
4. podnosi izveštaje o radu Poslovnog udruženja Upravnom odboru;
5. odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
6. zaključuje ugovore o poslovnoj i drugih saradnji sa članicama Poslovnog udruženja i trećim licima;
7. obrazuje stručna i pomoćna tela (radne grupe, komisije i sl.) iz domena svojih ovlašcenja i daje neposredne naloge za rad tih tela;
8. daje radne naloge zaposlenim u Stručnoj službi Poslovnog udruženja;
9. donosi pravilnik o radu, sistematizaciju radnih mesta i odlučuje o radnoj potrebi u domenu Stručne službe Poslovnog udruženja;
10. odlučuje o radnopravnim pitanjima zaposlenih radnika u Stručnoj službi Poslovnog udruženja;
11. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

Na funkciji direktora YUTE se nalazi g. Aleksandar Seničić.


YUTA Info

Biramo najbolje

Foto galerija
YUTA
Vaš komentar
Optimized for IE4+, 800 x 600. Copyright © 2002-2014 by YUTA. All rights reserved.