YUTA Home | Moj favorit | Moj No.1 sajt | Yuta pošta | YUTA Login | English   
 
LETOVANJA

LAST MINUTE PUTOVANJA > LETOVANJE
GRČKA LETO 2019
Putovanja GRADOVI EVROPE >
PONUDA SRBIJE >
ZIMOVANJE >
KATALOZI LETOVANJE >

FANTAST TOURIST, TURISTIČKA AGENCIJA NOVI SAD, Letovanje, Metropole, Avio Karte
NI TRAVEL, PUTOVANJA, METROPOLE, LETOVANJA
TURISTIČKA AGENCIJA SABRA - KRSTARENJA, WELLNESS, LETOVANJA, EVROPSKI GRADOVI
TURISTICKA AGENCIJA BELVI TRAVEL, ZIMOVANJE, LETO 2019, GRCKA OSTRVA LETOVANJE 2019, METROPOLE
TRIM TRAVEL, LETOVANJE 2019 GRCKA HALKIDIKI HOTELI / KASSANDRA,  GRCKA HOTELI / SITHONIA, TURSKA LETOVANJE, TUNIS, EGIPAT, METROPOLE
LETOVANJE 2019
BIG BLUE, EVROPSKI GRADOVI, LETOVANJE, KRSTARENJA, WELLNESS
Turisticka agencija MONTESOL - GRADOVI EVROPE, LETOVANJE, APARTMANI 2019 GRCKA
TURISTIČKA AGENCIJA SOLE AZUR - LETOVANJA, PUTOVANJA - GRADOVI EVROPE
KON TIKI TRAVEL, METROPOLE, DALEKA PUTOVANJA, GRCKA LETOVANJE
HOTEL MONA ZLATIBOR
MEDITERANEO
OLYMPIC TRAVEL
ATLANTIC TRAVEL - GRCKA LETO 2019 APARTMANI, HOTELI
Oktopod Travel - Letovanje 2019, Aranzmani
ALLEGRA KRSTARENJA
KIPAR
MAGELAN - TURISTICKA AGENCIJA NOVI SAD
TOP TOURS
LASTA
LUI TRAVEL


Skupština

Skupština je najviši organ Poslovnog udruženja i sačinjavaju je delegati (predstavnici) članica Poslovnog udruženja.

Svaka članica Poslovnog udruženja ima pravo da u Skupštini delegira jednog predstavnika. Stručna služba Poslovnog udruženja, ima pravo da delegira jednog predstavnika u Skupštinu, koji ne može biti Direktor Poslovnog udruženja.

Delegirani predstavnik na sednici Skupštine dužan je da podnese punomoćje kojima dokazuje svojstvo člana Skupštine.

Skupština po svom sazivu može biti redovna i vanredna. Redovna Skupština održava se jedanput godišnje i na njoj se usvaja godišnji obračun poslovanja i utvrđuje plan poslovanja za narednu poslovnu godinu.

Vanredna Skupština se održava po potrebi i na njoj se razmatraju aktuelna pitanja od značaja za rad i poslovanje Poslovnog udruženja iz nadležnosti Skupštine Poslovnog udruženja i donose odluke po tim pitanjima.

Izuzetno, vanredna skupština može se održati u konsultativnoj formi, glasanjem delegata Skupštine putem pismenog izjašnjenja, kada to izuzetne okolnosti uslovljavaju.

Skupštinom rukovode predsednik i dva zamenika predsednika, koji se biraju iz reda delegata Skupštine, sa mandatom od 4 (četiri) godine.

U delokrug rada Skupštine Poslovnog udruženja spada naročito:

1. utvrđivanje poslovne politike i smernica rada Poslovnog udruženja;
2. donošenje razvojnih, srednjoročnih i godišnjih planova poslovanja Poslovnog udruženja;
3 . usvajanje godišnjeg finansijskog plana i završnog računa Poslovnog udruženja;
4. utvrđuje plan povećavanja, odnosno smanjivanja nepokretne imovine Poslovnog udruženja.
5. izbor i opoziv Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
6. formiranje radnih i pomoćnih tela Skupštine (kongresa, odbora, komisija, sekcija i sl.) i ocenjuje njihov rad;
7 . usvaja predlog izmena i dopuna ovog Ugovora;
8. odlučuje o pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
9. odlučuje o prestanku rada Poslovnog udruženja;
10. donosi Poslovnik o svom radu i
11. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže će se urediti pitanja od značaja za delokrug rada, način sazivanja i odlučivanja na Skupštini, ustanovljavanje radnih i pomoćnih tela Skupštine i druga pitanja od značaja za rad i odlučivanje na Skupštini Poslovnog udruženja.

Predsednik i zamenici predsednika Skupštine YUTA:

FUNKCIJA U SKUPŠTINI YUTA

IME I PREZIME

ČLANICA/GRAD

Predsednik

Biljana Radulović

Top Tours NT, Beograd

Zamenik predsednika

Tihomir Stojanović

Montesol Travel, Beograd

Zamenik predsednika

Ljubiša Nešovanović

Robinson, Beograd

 


YUTA Info

Biramo najbolje

Foto galerija
YUTA
Vaš komentar
Optimized for IE4+, 800 x 600. Copyright © 2002-2014 by YUTA. All rights reserved.